Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(l40 000 in\\\). De Gouverneur-Generaal, die voor onze Koningin Nederlandsch Oost-Indië bestuurt, woont echter in het hooger gelegen, gezonde Buitenzorg.

Soerabaja (160 000 inw.) is de eerste handels- en nijverheidsstad van Java en Samarang (75 000 inw.) de derde. Ook Soerakarta (100 000 inw.) en Djokjokarta (60 000 inw.) zijn volkrijke steden.

Op Java zijn groote rivieren, b.v. de Solo en de Brantas; maar door haar snellen stroom zijn ze van weinig belang voor het verkeer. Hiervoor heelt men prachtige grintwegen of p o s t w e g e n en een net van tram- en spoorlijnen.

Op het eiland Madoera wordt veel zeezout gewonnen.

27. JAVA.

1. Welke eilanden en eilandengroepen liggen aan den Noordkant van Java? 2. Welke vindt men aan de Zuidkust? 3. Van Bali is Java gescheiden door Str . . . ., van Madoera door Str . . . ., en van Sumatra door Str . . . ., waarin het

eiland .... ligt. j

4. Welke zijn de voornaamste bergen op Java? (Van 't W. naar 't O.!) 5. Ook zijn er hoogvlakten, b.v. die van B . . ., van G ... . en van M ... . Daar groeit veel . ... 6. Wat verbouwt men in het heuvelland vooral? 7. Wat kweekt men hoog tegen de bergen? 8. Hoeveel rijen kalkgebergten zijn in Oost-Java? 9. Wat leveren sommige daarvan?

10. Welke zijn de voornaamste rivieren op Java? (Van 't W. naar 't O.!) 11. Aan de Brantas liggen M K ... .

en 8 ... .; aan de Solo 8 .... en M ... . (zijrivier)-, aan de Manoek O ... .; dicht bij de Taroem ligt B ... ■

12. Welke plaatsen liggen aan de Noordkust? (In 't W.

Sluiten