Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij herinnert u nog wel, welke landen ons wijn kunnen leveren. Nergens echter wordt zooveel wijn uitgevoerd als uit de haven van Bordeaux (bordoo).

Groote schatten van rijst, koffie, thee, cacao, specerijen, tabak, kina, suiker, tin enz. halen de Amsterdamsche en Rotterdamsche Suez-booten uit onze Oost.

En zoo wordt in ons land jaarlijks voor meer dan 2200 millioen gulden ingevoerd!

Laat ik u nu dadelijk zeggen, dat Nederland jaarlijks wel voor 1900 millioen gulden uitvoert!

Hoe ons kleine land zooveel aan andere landen kan leveren ?

Ga maar eens kijken in de havens van Rotterdam, Amsterdam of Harlingen, waar misschien een boot bevracht wordt naar Londen of Ruil! Wat een slachtvee, wat een boter en kaas gaat er in die booten! Onze veeteelt levert veel voor den uitvoer.

Maar ook zenden wij naar den vreemde veel groenten, visch, ooft, bloembollen en suiker.

In de derde plaats voeren wij een groot deel van de waren uit, die wij uit onze Oost hebben gehaald. Nergens wordt meer koffie in den handel gebracht dan te Amsterdam. En jaarlijks voert ons land voor 22 millioen gulden r ij s t uit!

Eindelijk zijn er ontzaglijk veel artikelen, die men invoert, om ze hier te verwerken en dan later aan buitenlanders weer te verkoopen, b.v. ijzer, katoen en hout.

Den meesten handel drijven wij met Duitschland, Engeland, België, Rusland, onze Oost en Amerika.

Sluiten