Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DANSEN

inhoudende / . 3 5

een kort overzicht van bovengenoemde kunst, vanaf de vroegste tijden tot op heden,

voor jongelieden uit den beschaafden stand,

samengesteld door

BENOÏT H. POLAK,

gediplomeerd Dansonderwijzer,

met eenige teekenvoorbeelden voor het plaatsen der voeten in de 5 positiën.

Helder. — c. de Boer Jr. 1901.

Sluiten