Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was den 7" September 1863, dat wijlen Z. M. Koning Willem iii mij vergunde een boekwerkje in brochure-vorm, getiteld :

„Iets over het dansen voor jonge lieden uit den beschaafden stand", aan Z. K. H. wijlen Prins Alexander der Nederlanden aan te bieden, waarvoor mij een vleiend schrijven met een stoffelijk blijk van waardceiing weid aangeboden.

Dit boekske werd door mij samengesteld, toen de middagzon des levens mot hare koesterende stralen kleuren en geuren gaf aan het danslievende leven.

Nu 38 jaren later op elk gebied vooruitgang merkbaar is, en men op het gebied der danskunst niet is blijven stilstaan, nu wil ik trachten in den vorm van een zwanenzang mijn leerlingen van voorheen en thuns nog eens „iets over het dansen" voor jongelieden aan te bieden.

Ik wil daarbij de herfstrozen dos levens van het heden tusschen de bloemen van het verleden vlechten, tot een bekoorlijk geheel.

Sluiten