Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

3!» öc ^flïsaaï.

Hobt gij in do voorgaande bladzijden het nut gelezen hetwelk het dansen kan verspreiden, jeugdige lezeressen en lezers, wanneer gij in de keuze van uwen onderwijzer ten minste voorzichtig zijt? In de volgende bladen wil ik u opmerkzaam maken op de uitvoering en de keuze der dansen zeiven. Niet alle dansen zijn geschikt in Salon of Balzaal, sommige zijn door één danser of dansers van professie uitgevoerd op een tooneel bewonderenswaardig, men moet het geduld en de volharding van de artisten welke die dansen uitvoeren op hoogen prijs stellen, daar de théatrale danskunst eene zeer moeielijke maar tevens schoone kunst is. Het dansen in de Balzaal echter is geheel iets anders, daar zijn luchtsprongen, entrechats, enz. geheel misplaatst.

Ik laat hier de woorden van een bevoegden beoordeelaar volgen tot staving van het boven aangehaalde.

Sluiten