Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is schoon, neen het is verheven de eer van onze driekleur te handhaven.

Het is prachtig in verschillende werelddeelen kennis te vermeerderen en te verspreiden. Het is verheven door navigatie uit te blinken en daardoor in staat te zijn bij het barnen der gevaren het schip, waarover men bevel voert, in behouden haven te brengen; maar daarom behoeft ge andere wetenschappen en kunsten niet klein te achten, zooals muziek en danskunst.

Ik heb de vorige week voorgelezen, dat mannen met uitgebreide kennis en sieraden van hun tijd zich er gaarne mede bezig hielden. De ouden gunden in hetzelfde verblijf waar de hemelgod Jupiter troonde, waar Juno heerschappij voerde, ook een plaats aan Terpsichore en Euterpe.

„Terpsichore, d' Euterpe aimable soeur,

Comme Euterpo on 1'encense,

Et mariant sa marche au son des instruments Elle a le möme tröne et les mêmes amants."

Om de waarde van het dansen voor u meer te doen uitkomen, noodig ik u uit, om met mij gebruik te maken van het privilege der verbeeldingskracht, en dan zie ik u als jeugdig officier een reisje maken naar de Middellaudsche Zeo. Nauwelijks is de bodem, waarop ge geplaatst zijt, op de reede ten anker, of in de voorhaven gemeerd, of de daar wonende vlagofficier van die mogendheid, wier haven gij zijt binnengestevend, komt aan boord zijn compliment maken, zooals het gebruik dat medebrengt, en daarop volgt, bij langer verblijf, een uitnoodiging aan Commandant en État-Major, in zijn residentie gebruik te maken van een thé. Gij als jeugdig officier

3

Sluiten