Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dansjes met haar te maken; met de meeste bevalligheid reikt zij u haar carnet de Bal over; — dan is het oogenblik gekomen, dat gij u het Instituut herinnert, dan laat gij in gedachten de danslessen nog eens de revue passeeren, om daaruit te herinneren in welke en met welke dansen gij het meeste kunt excelleeren.

Mijne heeren, het is een klein slipje van den sluier, dat ik heb opgetrokken, om u te doen zien, welke genoegens u wachten als jeugdig officier, maar ook, dat al de lessen, die hier aan u worden gegeven, noodzakelijk zijn. Zie toch niet op tegen de moeite, om wekelijks een korten tijd af te zonderen, om niet alleen goed, maar ook gracieus te dansen. Ik herinner mij een paar volzinnen van een Fransch schrijver, die ik ter overweging wil geven.

„Ne vous laissez pas décourager par les difficultés: „il n'est pas d'obstacle qu'on ne parvienne a surmonter „par de la persévérance et par un exercice réitiré. Sou„venez-vous de 1'avis du peintre a ses élèves: aucun „jour sans tracer une ligne. Rien de plus important „pour la danse qu'une pratique continuelle; nécessaire „même aux maitres, elle est indispensable aux élèves. „Aucun autre art ne demande plus d'exercice; sans „exercice, le danseur que 1'exercice a rendu parfait ne „peut maintenir a ce degré de perfection; il perd de „suite ce qui lui avait coüté tant de peine a acquérir; „son équilibre devient moins assuré, ses élans moins „élastiques et il trouve enfin qu'étant moins leste en tout, „il a de nouveau beaucoup a travailler. II n'en est pas „de même pour la musique et pour le chant; une bonne

Sluiten