is toegevoegd aan je favorieten.

Het dansen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„oreille, une belle voix suffisent ordinairement, avec [quelques années d'etude, pour surmonter toutes les „difficultés. La peinture n'exige pas autant d'application „do la part du maitre et de celle de 1'écolier que la "danse, qui, ainsi que tous les exercices du corps ne „peut s'acquérir et se conserver que par beaucoup d étude „et d'assiduité. Ne restez donc jamais vingt-quatre heures „sans vous exercer. 1'Élève qui interrompt souvent ses „études apporte ainsi lui même un grand obstacle a ses „progrès; toutes les legons qu'il prend quand elles ne se „suivent pas régulièrement, ne peuvent contribuer a le „rendre un bon danseur. Gardez-vous cependant de „vous jeter dans les extrêmes; car trop d'exercice est „aussi préjudiciable quo trop peu. L'excès en tout est „un defaut."

Daarom, mijne heeren, veroorloof ik mij de vriiheid, daar ik oen enkele maal bii u als onderwijzer''Ucn opgc- . treden, u bepaaldelijk op bet hart to drukken, van de weinige lessen die gij hier op het. Tn^t,iti,mt flpg knilti krijgen, een nuttig gebruik te maken. Danst niet vee! als het niet anders kan zijn, maar het weinige wat gij danst, doet dat goed, netjes en vooral op de maat van de muziek, want, en dit zeg ik u als mijn individueel gevoelen, er zijn verscheidenen onder uw studiejaar, die goed dansen, maar zonder maat en zonder muzikaal gevoel, of beter gezegd, die zich de moeite niet geven, om hun muzikaal gevoel en muzikaal gehoor in overeenstemming te brengen met hun dansende voeten, en een Duitsch schrijver zegt daaromtrent zoo eigenaardig: „Ein Tiinzer ohne musikalisches Gohör ist das Bild