Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen noemen: Lc Pantalon, L'Eté, La Poule, La Tiénise, La Pastourelle, Los Visites, L'Uuion, La Concordia, La Guirlande, La St. Simoniène, enz. enz. enz.

Ten einde door embarras du choiv niet in moeielijk. heid te geraken, en omdat men de Quadrille niet tot in het oneindige kan rekken, neemt men in den regel een opvolging van 5 figuren, en de keuze bepaalt zich dan tot de meest gekende: Le Pantalon, L'Eté, La Poule, La Trénise of La Pastourelle on bij intieme partijen La St. Simoniène. Wanneer gij bovengenoemde namen leest, of bij een bal hoort dirigeeren, jeugdige lezers, komt dan do weetgierigheid niet een bezoek bij u brengen, wat of die vreemde namen beduiden? Ik vertrouw dit met „ja te kunnen beantwoorden; het is dan ook billijk, dat men do weetgierigheid eenige inlichtingen verschaft. Wij zullen trachten in korte bewoordingen u het ontstaan dier vreemde benamingen voor oogen te stellen. Vroegei, bij het ontstaan der Quadrille, waren er lievelingsmelodieën, naar welke men dezen of genen toer het liefst danste; op een dier melodieën had men een vers, hetwelk begon met de woorden „Le Pantalon de Toinon enz. Het geïmproviseerde liedje droeg alom de goedkeuring weg, zoodat, wanneer men de figuur wilde dansen, waarbij de lievelingsmelodie begeerd werd, men ze aanduidde door den naam: Le Pantalon, zijnde de eerste woorden van het lied. Eindelijk gaf men de melodie en het lied hun congé, maar de figuur Le Pantalon is gebleven.

De tweede figuur ontleent haar naam aan een danspas, „Le pas d'Eté" genaamd; die pas misviel aan het meerendeel der dansers, zoodat men een andere

Sluiten