Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd verandering, dat, terwijl de „ Lanciers" bepaald met niet meer dan acht personen moet gedanst worden, Boizot een onbepaald getal paren in zijn Quadrille toestaat. De namen zijn echt Amerikaansch, dit zal niemand betwijfelen; zij zijn:

pto_ A visit to America; 2d0. Nigger Song; 3do. Serenade on the Mississippi; 4de. Steeple chase; 5do. Fourth of July at Washington.

Nog een andere samenstelling vinden wij in den „Prince Imperial", Nouveau Quadrille Fiangais. Wij kunnen niet beter doen, dan ons te bepalen bij hetgeen een der fransche dagbladen van dezen dans zegt: „Le Prince Impérial, Nouveau Quadrille Francais, doit son éclatant succès aux gracieux arrangements des flgures; ne pas le voir sur un piano, ne pas le danser dans uil salon c'est résister a la mode et a 1'engouement général."

Ook de Quadrille Neêrlandais, eene vinding van onze Nedorlandsche meesters, is oen goed gedachte Quadrille. Do eerste en tweede figuur: La Gracieuse et La Bohémienne mogen eenige overeenkomst hebben met de gewone Quadrille-figuren; de derde figuur: La Polonaise en moulin, en de vierde figuur: La Politesse geven een nieuw aspect aan dezen dans, terwijl de vijfde figuur: L'Alliance, eenigszins een herhaling is der tweede figuur. Dat de vindingrijkheid van de samenstellers van dansen nogal groot is, en men steeds tracht om den dansers ter wille te zijn, heeft het aanzijn gegeven aan een gezelschapsdans „Alliance" genaamd, zijnde een colonne door drie paren te dansen. I figuur: Anglaise, II figuur: Allemande, III figuur: Bohémienne, IV figuur: Fran?aise.

Sluiten