Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de Washington-Post. Laatstgenoemde dans heeft op mij wel eens den indruk gemaakt, wanneer ik hem in zijn cavaleriecharge- of ruiterwedrenachtigen vorm volgde, dat de genoemde Washington-Post eenige gelijkenis heeft met de in de vorige bladzijden genoemde Tarentella.

Niet onaardig is de Charmeuse van onzen landgenoot Jaques Leefson; maar wij willen de aandacht van de lezers dezer regelen alleen vestigen op het begin der theoretische omschrijving onder No. 1 : La Dame passé sous le bras du cavalier. Zorge men bij de keuze van eene dame, iemand te kiezen die gemakkelijk onder den uitgestrekten arm kan doorwalsen; opdat de coiffure niet in disorde wordt gebracht, waardoor de dame verplicht zoude zijn de balzaal te verlaten, hetgeen een nameloos leed zoude kunnen veroorzaken.

Ook de Transvalienne, Salondans, Gemaakt (zooals op de titelplaat staat) en uitgegeven door Jac. Koopman, is geen onaardig dansje, dat, zooals de schrijver terecht opmerkt, dit vóór heeft op de Polka Mazurka en andere oudere dansen, dat het zeer rijk is aan allerlei sierlijke

bewegingen en houdingen.

Onder den titel Danze Figurate is een Boston Wals Louis XV in den handel gebracht, die bij een smaakvolle, élógante opvoering veel bijval zal vinden bij de vereerders van de godin Terpsichore, alleen komt bij de derde figuur hetzelfde bezwaar als in No. 1 van de Charmeuse: het onder de armen door uitvoeren van

do pirouetten.

Zeer aardig gevonden is de Neuer Salon Tanz, „Schlitt-

Sluiten