Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuhlaufer-Skating", Theorie von Professor M. Willemot, Musik von Edouard Jau^e, daar men bij de juiste uitvoering der passen de nabootsing van het zoogenaamde „beentje over" terugvindt. De „Mignon" en „Gratiana" geven in hun langzaam voortschrijden de beweging van den XVI® eeuwschen danssmaak weder.

Er zijn nog meerdere dansen, die echter niet meer den algemeenen bijval verwerven.

Men danst nog wel eens tot afwisseling een dans „Cotillon" genaamd ; deze poëtische naam behoort aan een gezelschapspel in dansvorm, (zie aanhangsel).

En hiermede kom ik u het „Besluit" van dit boekwerkje aankondigen. Ik heb in korte trekken u doen zien, dat het dansen niet alleen aangenaam maar ook nuttig is, wanneer men de grenzen die daarvoor gesteld zijn, niet overschrijdt; wanneer men die overschrijdt dan houdt het vermaak op, maar dat is niet alléén met dansen het geval, dat is zoo met alles. Luther zegt, over het dansen sprekende :

„Weil tanzen des Landes Sitte ist, gleich wie Gaste „laden, essen, trinken und fröhlich sein, weisz ich es „nicht zu verdammen, ohne nur die Uebermasz, so es „unzüchtig, oder zu viel ist; dasz aber Sünden da ge„schehen, ist nicht das Tanzen allein Schuld; sintemalen „auch wol über Tische und in der Kirchen dergleichen „geschehen, gleich wie es nichts des Essens und Trinkens „Schuld ist das etliche zu Siiuen darüber werden; vvo

Sluiten