Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

se rencontrant chaque cavalier avance avec sa dame dans le même ordre et ils se séparent immédiatement; les quatres cavaliers ensemble a gauche, les dames a droite. — En avant et en arrière les quatre couples tour de mains et revenir a leurs places. Main gauche en main gauche pour la grande chaine (de même pour les autres).

Theoretische omschrijving van de Polka Mazurka.

De heer plaatst zich voor zijne dame, omstrengelt met zijn rechterhand de ceinture of het middel der dame, zonder elkander hinderlijk te zijn in de vrije beweging van het lichaam, met de linkerhand ontvangt hij de rechterhand zijner danseuse, terwijl zij de linkerhand op den rechterarm van haar danseur laat rusten. Daar de muziek voorschrijft een langzame beweging in 3/4 maat of zes tijden, zullen we trachten noot voor noot de passen aan te wijzen, die in die zes tijden moeten uitgevoerd worden.

De heer glijdt met zijn linkervoet op zij (1® tijd), rechtervoet bijtrekken achter den linkervoet (2° tijd). Den linkervoet opheffen en langs de rechterkuit een zwevende beweging geven (3° tijd); de 4° en 5° passen zijn een herhaling van de 1® en 2® pas, terwijl bij de 6° pas, men den rechtervoet zoo plaatst, dat men de volgende beweging met den rechtervoet kan beginnen, dus bij de derde maat van de muziek. De dame maakt dezelfde passen, met dien verstande, dat zij met dien voet (het tegenovergestelde van den heer) begint. Dus de heer met zijn linkervoet beginnende, doet de dame dat met haar rechtervoet; om onzen lezers een overzicht te geven van de technische benaming der passen van de Polka Mazurka, willen wij dat in een paar regelen aantoonen:

Sluiten