Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Glissé (1® tijd), Coupé dessous (2e tijd), Fouetté derrière (3° tijd), Glissé (4® tijd), Coupé dessous (5e tijd), Jeté devant (6° tijd).

Omschrijving van de Wals.

Nadat het paar zich in de eerste positie tegenover elkander heeft geplaatst en de heer zijne dame heeft omstrengeld, evenals bij de Polka Mazurka is omschreven, begint in den vorm van een voorbereiding, de heer zijn rechtervoet voorwaarts te plaatsen naar de dame, de tweede pas glijdt de heer met zijn linkervoetspits langs den rechterenkel, links zijwaarts om de dame, terwijl daarna de rechtervoet in de sterk verminderde 4e positie teruggetrokken wordt; dat is de helft van de zes tijden, die men moet maken. Nu begint de dame met den rechtervoet de voorwaartsche beweging naar haar danseur, terwijl de heer met zijn linkervoet een links zijwaartsche beweging om zijn dame maakt, zoodat men telkens met kleine cirkels om elkander heen zwenkt. De Fransche theorie zegt daarvan nog:

„La valse a trois temps s'exécute en avant, en arrière, „sur place, soit par caprice soit par quelque empêchement „qui survient. Elle se danse le plus généralement a droite, „mais les danseurs qui ne redoutent pas la difficulté „peuvent valser a gauche." . ' ,

De Cotillon.

Ofschoon men in onze Bazars voor bruiloften en andere feesten tal van artikelen vindt, geschikt om de cotillon te

Sluiten