Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.

Twee paren beginnen te walsen; na eenige toeren verwisselt men al dansende van dame, zonder de minste stoornis in de maat der muziek.

4.

Een paar treedt voor, de heer noodigt twee dames en al fluisterend geeft hij ieder een bloemennaam, bijv. Duizendschoon en Madeliefje. Die twee dames geleidt hij naar een anderen heer en vraagt hem met wie hij dansen wil, met (volgen de bloemennamen), de leider danst dan met de andere dame; evenzoo doet de dame en noodigt twee heeren en geeft hen al fluisterend de namen van dieren, bijv. Paard of Muilezel; die twee heeren geleidt zij naar een andere dame en vraagt haar met wien zij dansen wil, met (volgen de dierennamen); de leidster van de figuur danst met dengene die overblijft.

5.

Een paar treedt dansende voor, en voorziet zich, de heer van vier speelkaarten, zijnde Harten-, Kuiten-, Klaverenen Schoppenvrouw, en de dame van de 4 verschillende Koningen. Op een teeken treden de 4 heeren voor en kiezen hun danseuse, naar aanwijzing van de kaart die de dames hebben; Hartenheer danst met Harten vrouw, enz.

6.

Vier dames plaatsen zich in 4 hoeken van de ruimte. De geleider vraagt vijf heeren; die vijf heeren formeeren een kring om één der dames. De prisonnière weet zich uit haar gevangenis te bevrijden door een der heeren te kiezen, de vier overigen gaan naar de tweede dame, die zich door haar keus een vrijbrief verschaft, zoo ook met

Sluiten