Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORWOORD.

Mf/e inhoud van dit boekje is oorspronkelijk, althans 'F Voor een deel, verschenen in het dagblad „De Telegraaf." Op aandrang van den heer D. G. ran Epen alhier, redacteur van „De Wapenheraut en het .Jaarboek van den Adel, uitgever van verschillende werken op historisch-genealogisch en heraldisch gebied, ga ik er toe over die artikelen thans in dezen vorm uit te geven.

Waar het hier kwesties geldt, die in den eersten tijd nog al eens ter sprake zullen komen, zal het door hen, -die de stukken in genoemd dagblad gelezen hebben, alsook door hen, die ze nog niet kennen, misschien op prijs worden gesteld den inhoud in dezen handiger en meer duurzamen vorm te kunnen verkrijgen.

Tevens is het voor mij een welkome gelegenheid om