Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIT.

De wapens van de leden van het Koninklijk Huis.

adat wij in de vorige hoofdstukken hebben na«P^v* gegaan welke de verhouding zal wezen van het toekomstige Stamhuis tot dat van Oranje-Nassau, alsmede tot de beide takken van het groothertogelijk Huis van Mecklenburg, en daarbij tevens deze vraag in het licht der historie tot oplossing hebben zoeken te brengen, welke titels op het nieuwe stamhuis zullen overgaan en langs welken weg zij daarop overgaan, komen wij thans in de laatste plaats tot de bespreking van het wapen, hetwelk door dat toekomstige Stamhuis zal kunnen gevoerd worden, naar de beginselen, die in de vorige hoofdstukken zijn ontwikkeld.

Ik wensch een tweetal opmerkingen te laten voorafgaan. De eerste is deze, dat men wèl behoort te onderscheiden tusschen het wapen des Rijks, waaraan dat van een regeerenden Koning of Koningin m. i.

Sluiten