Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 7. ..Alle Onze wettige Descendenten, zoo vrouwelijke als mannelijke zullen tot dekking hunner wapenschilden de Koninklijke Kroon en tot schildhouders of' tenants twee gekroonde Leeuwen voeren."

Art. 8. „Wij behouden voor Ons en Onze mannelijke Descendenten het devies Je Maintiendrai en het aloude Nassausche helmteeken of Cimier, zijnde twee uit een gouden kroon zich verheffende olifantstrompen van azuur met gouden blokken bezaaid, tusschen welke de ongekroonde gouden Leeuw zit."

De bedoeling van deze artikelen, die de accessoires regelen, is duidelijk: alle zoowel mannelijke als vrouwelijke descendenten krijgen het recht hun schild te dekken met de koninklijke kroon en tot schildhouders te bezigen twee gekroonde leeuwen, terwijl voor de mannelijke descendenten (bedoeld is natuurlijk de mannelijke descendenten in de uitsluitend mannelijke lijn, zoogen. nulles par m&les) het recht voorbehouden blijft om zich van het Nassausche helmteeken te bedienen en als devies te voeren „Je Maintiendrai."

Verkeerdelijk vatte de heer De Bergh de zaak zóó op, alsof de bepaling betreffende het helmteeken een verplichting, in plaats van een bevoegdheid, bevatte. Uit het verband van de artikelen 7 en 8 volgt duidelijk, dat de mannelijke descendenten de keuze hebben om hun schild te dekken öf met de koninklijke kroon, of met een helm, waarop het Nassausche Cimier voorkomt; beide tegelijk aan te brengen is onmogelijk. Het bezwaar van bedoelden schrijver, dat het in strijd zou zijn met dit Besluit het koninklijk wapenschild