Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volle enkelvoudige schild van Nederland een plaats moeten vinden.

Vraagt men met welk blazoen dat van Nederland zou kunnen worden samengevoegd, om het Mecklenburgsche hartschild daar bovenop te plaatsen, dan behoeft men waarlijk niet ver te zoeken en is het duidelijk, dat die samenvoeging geen andere kan zijn dan die van Nederland en Oranje. Er bestaan echter twee bezwaren tegen het aanbrengen van het volledige wapen van het prinsdom Oranje, samengesteld uit de wapens van Chalon, Oranje en Genévois. Het eerste bezwaar is dit, dat wanneer men het samengestelde wapen van Oranje in het tweede en derde kwartier plaatst en dan het hartschild Mecklenburg aanbrengt, dit hartschild den hoorn, die het eigenlijke wapen van Oranje uitmaakt, tweemaal zoo goed als geheel zou bedekken en zich op minder gelukkige wijze zou aansluiten bij de twee geblokte schildjes van Genévois, waardoor een verwarring voor het oog zou ontstaan, en het wapen niet gemakkelijk zou zijn te ontcijferen.

Het tweede bezwaar is dit, dat men, door aan alle Prinsen het gevierendeelde wapen van Nederland en Oranje (volledig) toe te kennen, inbreuk zou maken op het tot dusver gehuldigde, zeer juiste beginsel, in art. 2 van het Kon. Besluit van 1815 neergelegd, dat die combinatie alleen gevoerd wordt door den kroonprins, die den titel van Prins van Oranje draagt.

Om aan deze beide bezwaren te ontkomen, zou ik de volgende oplossing willen voorslaan: de Prins van

Sluiten