Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oranje voert gevierendeeld: 1 en 4 Nederland, 2 en 3 het volledige wapen van het prinsdom (Chalon, Oranje, Genévois), en brengt daarop evenmin als de regeerende Koning het stamwapen van Mecklenburg aan. Alle overige leden van het toekomstige stamhuis daarentegen voeren het stamwapen van Mecklenburg „en surtout" op een gevierendeeld hoofdschild: 1 en 4 Nederland, 2 en 3 het oorspronkelijke enkelvoudige wapen van Oranje, den hoorn, door de oudste Prinsen of liever Graven van Oranje aangenomen, tot herinnering aan Guillaume au Cornet, die Oranje op de Saracenen veroverde (zie noot 6 bij Hoofdstuk I en noot 5 bij Hoofdstuk IV).

Het behoeft ten slotte wel geen betoog, dat het uit de wapens van tal van landschappen samengestelde blazoen van het groothertogdom Mecklenburg niet in zijn geheel in een hartschild geplaatst kan worden en dat men hier met het oorspronkelijke enkelvoudige wapen der Hertogen, den gekroonden stierenkop, moet volstaan. Sierlijkheidshalve heeft de teekenaar op het schild, hetwelk door de Nederlandsche schildhouders wordt vastgehouden, in plaats van de koninklijke kroon, waarmede het schild in den regel zal gedekt worden, drie helmen aangebracht, die bij elk der samenstellende deelen behooren. In het midden ziet men het fraaie helmteeken der Hertogen van Mecklenburg, op een helm, gekroond met de zoogenaamde Wendische kroon, heraldisch-links de gouden hertenhoornen van Oranje; over het helmteeken ter heraldisch-rechterzijde dient nog een oogenblik te worden uitgeweid.

Sluiten