Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naschrift bij Hoofdstuk I.

jlffïet is mij achteraf voorgekomen dat mijn befêrfM schouwingen over den naam van het toekomstige stamhuis hier en daar tot misverstand hebben aanleiding gegeven, of liever een bestaand misverstand niet genoegzaam hebben uit den weg geruimd. De zaak is deze, dat men niet moet verwarren den naam van het stamhuis en den naam, door de afzonderlijke leden van dat stamhuis gevoerd, indien men hier al van een naam kan spreken.

Zoo heette tot dusver het regeerend stamhuis OranjeNassau; wanneer men nu echter onder den naam van een persoon verstaat den naam, waarmee hij voorkomt in de registers van den Burgerlijken Stand, dan zou tot dusver de naam van de leden van ons regeerend stamhuis „der Nederlanden" geweest zijn, want als Prinsen of Prinsessen der Nederlanden werden zij, zoo ik wel ben ingelicht, in de akte vermeld, veelal zonder aanduiding van den eigenlijken geslachts-

Sluiten