Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm van sterren, er in schitterden als op email. Zij vergat bovenal dat zij geen onbeduidend poppetje was als dat juffertje van rose en wit, dat men op een schoorsteen had kunnen plaatsen als een ornament van Sèvres-porselein, dat zij een hoofd en een hart had, wel waard om door een man als Eckbert te worden begrepen, gewaardeerd, en onder die smartelijke zelfmiskennis leed zij bitter en deed ook hem lijden.

Toen men eindelijk Witgensteyn had bedankt en vrijgelaten, werd het tijd voor het souper. Regina had zich in beweging gezet en de heeren en dames aan de speeltafels gewaarschuwd aan het laatste toertje te denken, en teruggaande in de zaal, waar de jongelui die het muzikaal genot hadden geprefereerd, nog in groepjes bijeen stonden, was zij voornemens zich naar Eckbert te wenden, om hem ongezocht de gelegenheid te gunnen haar aan tafel te geleiden.

Terwijl zij langs die heeren voorbijging, waaronder ook George Warens, hoorde zjj den jongen Ditmar zeggen, blijkbaar sprekende over Eckbert:

„Ja, zoo'n dame blanche moesten we voor hem opschommelen, om hem het koffertje met effecten aan te bieden, hij verdient het, en ...

„Welnu, die zal nog wel ter rechter tijd voor hem verschijnen," sprak een der heeren lachend.

„En moet het dan juist eene blonde zijn? Met eene brunette, met eene koningin van den nacht zou hij het ook wel kunnen doen," riposteerde George om den broeder te plagen, die niet onduidelijk had te kennen gegeven, dat zijn zusje wel voor dame blanche zou willen spelen.

Regina, die altijd op haar qui vive was, en wier argwaan haar gehoor scherpte, had verstaan, had begrepen, tot groote schade voor Eckbert, wien ze nu op een drogen toon verzocht aan mevrouw Ditmar zijn arm te presenteeren.

Maar hij deed alsof hij haar niet verstond, en nam sans fa^on haar arm in den zijnen, terwijl hij overluid zeide: „Mag ik de eer hebben, waarde gastvrouw?" Hij dacht dat het niet kwaad zou zijn met haar een weinigje als een Lauzun te handelen, en diens: „les filles de France veulent etre menfes le baton haut"

Sluiten