Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE GEDEELTE.

I.

MEVROUW SOPHIE WAItD RYHOVE AAN DOKTER JOACHIM FR1EDLASDER.

Cher Docteur!

Toen wij verleden zomer het voorrecht hadden u eenige dagen bij ons buiten te zien, hebt gij ons van eene gouvernante gesproken, die zoo perfekt geschikt zou zijn voor onze Mathilde. Bij al wat sinds weer door uw hoofd is gegaan, herinnert gij u dat mogelijk niet meer; maar ik, als belanghebbende, weet nog zeer goed welke uitnemende hoedanigheden en zeldzame gaven van verstand en hart gij ons hebt opgeteld, als zich vereenigend in de persoon in kwestie. Zekere leeftijd; eene educatie met het beste gevolg voltooid; de intieme gebleven van de familie en de raadgeefster van de jonge dame sinds haar huwelijk; geen schitterende inventaris van allerlei talen en vakken, maar die, waarvoor zij zich aanmeldde, in waarheid bezittend, daarbij recommandabel door een goed humeur een zeer weinig pretenties in onderscheiding van velen harer medezusters, die de schrik zijn van de dienstboden en de plaag van de huisgenooten. Kortom een model, een specialiteit, her weight in gold waard, en, wat alles zegt, in één woord door u als uitverkoren om de laatste hand te leggen aan de opvoeding van ons eenig kind. Het bevreemdde u toen, het piqueerde u, vrees ik, wel een weinig, dat wij deze goede occasie niet met beide handen aangrepen, maar qne vous dirai-je ?

Sluiten