Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hij niet, dat verzeker ik u, maar ik raadde, uit een paar woorden die hij mij zeide, dat gij hem dit vertrouwen hadt geschonken. Hij bleef zelfs nog eenige hoop koesteren op dien grond."

„Wel zeer tegen mijne intentie; zoo heeft dan dokter Friedlander mij verraden! Hij, van wien ik had gehoopt dat hij zou gewacht hebben tot zijne overkomst, tot ik er met hem over had gesproken, eer hij u deze mededeeling deed."

„Dokter Friedlander, melieve! was mijn vriend, vóór hij uwe kennis had gemaakt; maar gij begrijpt toch wel dat een schrander en gemoedelijk man als hij, zelfs waar hij uw wensch inwilligde om u aan mijne familie voor te stellen onder een pseudoniem, niet verzuimen kon aan mij de absoluut noodige inlichtingen te geven, wie onder dit pseudoniem in mijn huis trad. Ik wist alles toen ik u hier verwelkomde, en wees er dankbaar voor aan Friedlander, die zich juist door die schending van uw vertrouwen een helderziend en welwillend vriend heeft betoond. Zoo heb ik de maatregelen kunnen nemen, die er bij uwe komst in den Haag noodig waren, om de gevolgen te voorkomen van een ondoordacht optreden onder een anderen naam; zoo heeft de onvermijdelijke explicatie van dit uur, tusschen ons niets behoeven te zijn dan het onderhoud met een welmeenend vriend, die het moeilijke van uwe positie volkomen kon begrijpen, die er deernis mee had, en die kon, die mocht vergeven."

Hij reikte mij over de tafel heen zijne hand, die ik aannam met tranen van dankbaarheid in de oogen, maar zonder iets te kunnen zeggen. Een bescheiden tik op de deur waarschuwde, dat wij met stoornis werden bedreigd.

„De bode, die dit stuk komt afhalen!" zei mijnheer op zijne papieren wijzende, „en ik moet ze nog inpakken en eacheteeren; wees zoo goed een bougie voor mij aan te steken?" Dat gaf mij gelegenheid mij af te wenden, terwijl mijnheer Ryhove opstond en door de half geopende deur den bode toeriep: „Even wachten, Doris!"

Toen Doris werd toegelaten om het pakket in ontvangst te nemen, zat ik met mijn haakwerk te beuzelen, of er niets belangrijks ware voorgevallen

Sluiten