is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie te houden in de maanden Juli en Augustus 1909, in gebouw "Velox", Hobbemakade te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche Lloyd < Heerengracht 248, Amsterdam.

jhr. Mr. D. R. de Marees van Swinderen, Wethouder, Groningen.

Mr. F. S. van Nierop, Amsterdam, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Jhr. Mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer, Nijmegen, lid der Tweede Kamer der Staten Generaal.

Henri Polak, Laren (N.-H.), lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek.

Dr. Th. Stroop, Dordrecht, lid van den Gemeenteraad te Dordrecht.

Mr. C. J. baron van Tuyll van Serooskerken, lid van den Gemeenteraad, Arnhem.

Accountant:

Bureau ..Accountancy"

Directeuren G. Meereboer en H. J. Wegerif.

Congres-Commissie:

Prof. Dr. W. H. Nolens, lid der Ilde Kamer der Staten Generaal, Voorz. afd. Ned. van de Internationale Vereeniging tot Wettelijke bescherming van arbeiders, Voorz.

Mr. Dr. W H. Werker, Griffier Centrale Raad van Beroep, Secr.

Prof. Dr. D. v. Embden, Amsterdam.

Mr. Ph. Falkenburg, „

F. M. Wibaut,

Mr. Dr. N. W. Posthumus, „

Jhr. Dr. D. J. de Geer, lid van Ged. Staten van Zuid-Holland, te 's-GraVenhage.

H. Brouwer, Hilversum.

Enquête=Commissie:

Th. M. Ketelaar, lid der Ilde Kamer der Staten Generaal, Voorz.

Mr. Dr. N. W. Posthumus, Secr.

C. J. P. Zaalberg, Adj.-Inspect. v. d. Arbeid, Arnhem.

W. P. G. Helsdingen, lid der Ilde Kamer der Staten Generaal.

Dr. K. Kleerekoper, Adj.-Inspect. van den Arbeid te Deventer.

Architecten:

H. P. Berlage.

J. A. v. Straaten Jr.

Nederlandsche Lloyd I Heerengracht 248, Amsterdam.