is toegevoegd aan je favorieten.

Gids voor de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie te houden in de maanden Juli en Augustus 1909, in gebouw "Velox", Hobbemakade te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GAZELLE

= RIJWIELEN —=

ALLEEN PRIMA KWALITEIT, EN TOCH BETREKKELIJK LAGE PRIJZEN. —

Sierlijk - Sterk - Populair.

Vraagt prijscourant en inlichtingen bij een der zeer vele agenten of rechtstreeks aan —

Gazelle-Rijwielfabriek te Dieren.

Firma Arentsen & Kölling.

Kolonie Bakkerij, Blaricum (N.-H.)

Bekroond met Bronzen Medaille Almaar 1903.

Zilv. Medaille Int. Bakkerij-Tent. Enschedé 1908.

Speciaal ingericht voor Export naar Oost- en West-lndië.

Telegram-Adres: Kolonie-Bakkerij Blaricum.

Heeft U al eens kennis gemaakt met onze Sportbeschuit ?

Hoewel wij zeer veel per post verzenden, en er veel door onze Depothouders verkocht worden, meenen wij toch dat SPORTBESCHUIT nog niet genoeg onder het publiek bekend is. O nnnTnrfl fll ll IIT bestaat uit Tarwe, Boter, Suiker; alles VU U I UL VI Uil I beslist Iste kwaliteit.

IJI 11ll I nLullliLII I vervangt op reis geheel de boterham.

behoort indentasch van eiken Sportman. SPORTBESOHUIT is gemakkelijk op reis mede te nemen, is net verpakt (in cartons van 25 stuks), is door haar kleine volume, maar zeer hooge voedingswaarde, het aangewezen artikel om op reis, hetzij per fiets, boot, auto, rijtuig of te voet mede te nemen. Eens een proef genomen, blijft gij steeds sportbeschuit gebruiken en aanbevelen. Onze Sportbeschuit behaalde de twee hoogste onderscheidingen op dit gebied.

Prijs per IOO stuks f2.— franco per post.

Koffiehuizen, Restaurants, Melksalons, etc. etc. vraagt prijsopgaaf. Beleefd aanbevelend als boven. W. KOTS, Adm.