is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie te houden in de maanden Juli en Augustus 1909, in gebouw "Velox", Hobbemakade te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koopt UITSLUITEND BOTER ONDER RIJKSCONTROLE. — De STAAT GARANDEERT U een ONVERVALSCHT product. Boterhandel

„ZUIDLARE N,"

Reguliersgracht 27. Telefoon 8935.

FIRST CLASS TEAROOM

== VAN He. NIEKERK. =====

(voorheen Ie verkoopster der firma Ledeboer &. Co.)

LEIDSCHEKADE 83 zijde American Hotel

TELEFOON 5772.

Prima adres voor fijne bonbons - Lunch van 12-2 uur.

GEENHUISINDUSTRIE.

1 Samenwerkende = i ï = Linnennaaisters. t

jc TELEFOON 7994. ®

| Weteringschans 179, Amsterdam. 3

^ Gemaakte Ondergoederen voor Heeren, Dames en

— Kinderen, zoowel reform als gewoon. g

£ Sporthemden, Huishoudschorten, Tricot- en Huis- 3

oo houdgoederen. a

'E Solide afwerking. — Billijke prijzen.

i£ Reformstoffen, Katoen, Flanel enz. per meter in

>! verschillende soorten. (18) c

Z ^

GEEN HUISINDUSTRIE.