is toegevoegd aan je favorieten.

Gids voor de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie te houden in de maanden Juli en Augustus 1909, in gebouw "Velox", Hobbemakade te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche Lloyd j Heerengracht 248, Amsterdam.

39. Hoeveel vertrekken bevat uw woning?

40. Hoeveel is de huurprijs van uw woning ?

41. Uit hoeveel leden bestaat uw gezin ?

(Kinderen afzonderlijk op te geven.)

42. Hebt gij een afzonderlijk woonvertrek ; zoo ja, is d.t ook een zolder of een kelder ?

Is de huurprijs van uw woning hooger, omdat gij een werkvertrek noodig hebt ?

43 Wordt uw werkvertrek ook gebruikt voor slaapkamer, huiskamer of keukeu?

44. Welke zijn de afmetingen van uw werkvertrek. (Opgaven tot in centimeters nauwkevrig.)

Welken alge» eenen indruk geeft het werkvertrek?

45 Is er een privaat in dat vertrek?

46. Ondervindt gij of uw gezin ook nadeeligen invloed op uw gezondheid door uw werkzaamheden ?

47. Krijgt gij bij ziekte of ongeval ondersteuning of geneeskundige hulp ?

Zoo ja, uit welke kas?

48. Zijt gij lid van een vakvcreeniging ?

Nederlandsche Lloyd i Heerengracht 248, Amsterdam,