is toegevoegd aan je favorieten.

Gids voor de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie te houden in de maanden Juli en Augustus 1909, in gebouw "Velox", Hobbemakade te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Npfiortanrfcpho I Invrl < Brand en Inbraak-Verzekering, HtSUCI IdlIUoUIIC LlUjfU ( Heerengracht 248, Amsterdam.

steunen in de moeielijke taak, ons waarborgfonds tot het noodzakelijk vereischte bedrag te brengen, ja zelfs het daarboven wist op te voeren, aan Mevrouw J. P. Wesselink—van Rossum. De groote en moeielijke taak het Bureau opgelegd, werd verlicht voor een belangrijk deel door haar, wat gevolg was van een onbegrensde liefde voor ons aller streven.

Het is echter thans, nu, na de ontzettende en zich steeds opvolgende moeilijkheden te hebben overwonnen, de tentoonstelling gereed is en het doel bereikt, wel allerminst tijd aan deze overwonnen bezwaren terug te denken.

Wij meenen volkomen geslaagd te zijn in ons pogen, dank zij de medewerking van zoovelen, wier hulp wij noodig hadden, dank zij ook de steun der regeering en haren commissaris, die steeds een levendig belang in onze zaak heeft gesteld.

Moge een druk bezoek de kroon op ons werk zetten en dat, wat thans aan het daglicht gebracht is, er toe medewerken, dat spoedig verbetering kome in de treurige toestanden der huis-arbeiders.

Het Bureau.

Amsterdam, Juli 1909.

Nederlandsche Lloyd ! Heerengracht 248, Amsterdam