is toegevoegd aan je favorieten.

Gids voor de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie te houden in de maanden Juli en Augustus 1909, in gebouw "Velox", Hobbemakade te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: Advertentie-Agentuur :

van A. BEEK,

2e Jan Steenstraat 103Amsterdam

Plaatsing van Advertentiën in alle Binnen- en Buitenlandsche Dag-, Week-, Maandbladen enTijdschriften tegen billijke prijzen,

Belast met de geheele reclame der Tentoon-

' ■U.WUUUt* '/// ,Vh. •I'UWIMMU. '•'»

stelling, in samenwerking met de Firma ALB, H, KROES, te Hilversum,

BUREAU VOOR SPECIALE RECLAME