is toegevoegd aan uw favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Invloed van de temperatuur op het soortelijk draaiingsvermogen.

Deze invloed is wegens de verandering in draaiingsvermogen met den tijd slechts qualitatiet na te gaan.

Bij mono-natrium wijnsteenzuur aethyl was de draaiingshoek —2.59" bij 18". Nadat vijf minuten een waterstroom van 30" om de waarnemingsbuis had geloopen, was de draaiingshoek —2.32". Vervolgens werd de waterstroom van 30" weer vervangen door een van 18". Nadat deze zoo lang had gevloeid tot de temperatuur van de vloeistof in de waarnemingsbuis weer 18" was, was de draaiingshoek — 2.45».

Hieruit blijkt dus, dat verhooging van temperatuur het soortelijk draaiingsvermogen doet verminderen. Dezelfde uitkomst werd verkregen bij mono-kalium wijnsteenzuur aethyl.

c. Over de snelheid, waarmede het s.

mono \ natrium draanngsvermogen van j kalium

wijnsteenzuur aethyl vermindert

Systematische proeven over de snelheid, waarmede het s. draaiingsvermogen vermindert, (bijv. invloed van temperatuur en concentratie), werden niet genomen, omdat