is toegevoegd aan uw favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekend uit de interpolatie formule van Thomsen |a]{j5 — +26. 1", dus 0.9 "/« inactief, (aangenomen, dat de inactieve verbinding geen invloed uitoefent op het s. draaiingsvermogen van natrium tartraat), terwijl [«ljj1 bij di natrium wijnsteenzuur aethyl met ongev. 1.1 u/o was verminderd.

c. Mono-natrium wijnsteenzuur aethyl, werd dadelijk na de bereiding met water behandeld, het neerslag gewasschen met absoluten alcohol en onder een exsiccator gedroogd.

0.2670 gr. van deze stof geven 0.1132 gr. Na.S Ov

Berekend voor:

CtiH.A, Na Gevonden:

11.52 % Na 13.75%.

Bij eene andere oplossing van mono-natrium wijnsteenzuur aethyl werd weer water toegevoegd, en het neerslag op dezelfde wijze als boven behandeld.

0.2381 gr. van deze stof geven 0.0993 gr. Na^SO.,.

Berekend voor:

CgH>A Na Gevonden:

11.52 Na 13.52 °/0.

(Zie over deze bepalingen bldz. 64 — 68).

Wegens de uitkomsten van deze analysen en om andere redenen, werd een anderen weg ter onderzoek ingeslagen, n.1. het zuur uit de verbinding afgezonderd, en het calciumzout hiervan onder het microscoop onderzocht.