is toegevoegd aan uw favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit wordt het dus waarschijnlijk, dat di-natriuni wijnsteenzuur aethyl in inactieve stereoisomeren is overgegaan. Tot verder onderzoek werd uit het omzettingsproduct met water het zuur afgezonderd (volgens de methode van Holleman) '). Hiertoe werd dit product in water opgelost, de oplossing tot koken gebracht en een oplossing van calciumchloride toegevoegd. Den volgenden dag werd het gevormde neerslag afgefiltreerd, gedroogd bij 110"—120", gewogen en in kokend water gebracht. Hierbij werd zwavelzuur gevoegd (in een hoeveelheid juist voldoende voor de vorming van wijnsteenzuur calcium). Na bekoeling werd absolute alcohol toegevoegd, alles op filtrum gebracht, (gefiltreerd werd met een waterluchtpomp), het filtraat ingedampt, om de laatste sporen alcohol te verdrijven; vervolgens weer water toegevoegd, onder verhitting werd hierbij een oplossing calcium chloride gebracht, en het gevormde neerslag onder het microscoop onderzocht. R. wijnsteenzuur calcium was niet aan te tonnen. De kristallen bleken te bestaan uit die van mesowiju steens uur calcium, vermengd met die van drnivensuur calcium.

Verder wenschte ik te weten, in welke

') Ree. Tiav. Ch. 17, 19.