is toegevoegd aan je favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb ik de methode van quantitatieve analyse, volgens Holleman, een weinig gewijzigd:

Toen het mengsel van de zuren afgezonderd was, (zie bldz. 50), werd dit in water opgelost, in twee gelijke deelen gesplitst, de eene helft verzadigd met bijtende potasch; vervolgens de beide deelen vermengd. Nadat bijna alle vloeistof onder een exsiccator is verdampt, wordt het neerslag (een mengsel van de zure kaliumzouten van r. wijnsteenzuur en druivenzuur), met behulp van een waterluchtpomp zorgvuldig afgezogen, vervolgens gedroogd en gewogen. Het filtraat wordt met ammoniak geneutraliseerd en hierbij onder verwarming een gegeringe overmaat van een chloorcalcium oplossing gevoegd. Den volgenden dag wordt het neerslag gefiltreerd, gedroogd en bij 110"—120" gewogen. Ter bepaling nu van de hoeveelheid r. wijnsteenzuur en druivenzuur werd het soortelijk draaiingsvermogen van het mengsel der zure kaliumzouten bepaald en hieruit de hoeveelheid r. wijnsteenzuur berekend (aannemende, dat de aanwezigheid van zuur kalium racemaat geen invloed op het s. draaiingsvermogen van de tweede stof oefent. Zie hierover bldz. 58).

0.23 gr. zuur werd verkregen, waaruit 0.1329 gr. van het mengsel der zure kalium-