is toegevoegd aan uw favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen voor een deel weer in ionen gesplitst zijn.

Nu is het zeer goed mogelijk (zelfs waarschijnlijk), dat genoemde stereoisomeren niet alleen ontstaan zijn uit de wijnsteenzuurmoleculen als zoodanig, doch ook uit moleculen of ionen, waarin de plaatsing der 2 asymmetrische atomen niet gelijk is. De vorming nu van mesowijnsteenzuur uit deze laatste verbindingen, heeft niets vreemds. Deze zelfde redeneering is met eenige wijziging ook van toepassing op de omzetting van di-natrium wijnsteenzuur aethyl in alcoholische oplossing.

3) Eigenaardig nog is de vorming van een weinig druivenzuur uit mono-natrium wijnsteenzuur aethyl in alcoholische oplossing, wijzende aldus op verplaatsing van groepen aan 2 asymm. C atomen. Daar wijnsteenzuur aethyl door verandering van éen groep zijn groote stabiliteit verliest, zou men allicht verwachten, dat slechts groepen aan het asymm. atoom direct met deze groep verbonden, van plaats zullen veranderen en dus uitsluitend mesowijnsteenzuur zal gevormd worden. Het is evenwel mogelijk, dat hetgeen als een oplossing van mononatrium wijnsteenzuur aethyl beschouwd wordt, voor een klein deel ook moleculen wijnsteenzuur aethyl en di-natrium wijnsteenzuur aethyl bevat, welke laatste het druivenzuur leveren.