is toegevoegd aan je favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Onderzoek naar de oorzaak, dat het natrium Smalte der producten, verkregen

uit mono- J^Hum wijnsteenzuur aethyl, door inwerking van water, grooter is, dan dat van wijnsteenzuur „atrium ■aethy|-

Daar de bepalingen van de pro¬

ducten, die door water-inwerking uit mono-

kalium .. , , , . , , ,

natrium WIJnsteenzuur aethyl in alcohol, oplossing verkregen werden, niet overeenkomen met wijnsteenzuur j^J'V^-aethyl (ziebldz. 44 46)

en Prof. Mulder slechts koolstof en waterstof

bepalingen geeft van de omzettingsproducten,

,~,w kalium

verkregen uit mono- natrjum wijnsteenzuur

aethyl in alcoholische oplossing, door toevoeging van waterhoudenden alcohol, welke bepalingen echter wel overeenkwamen met

wijnsteenzuur -aethyl, werd ter