is toegevoegd aan je favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossing van niono-natrium wijnsteenzuur aethyl bereid, volgens de methode van Prof. M. (op 4.9 gr. wijnsteenzuur aethyl was een overmaat van 0.3 gr.). Een deel hiervan werd dadelijk neergeslagen met een overmaat water; het neerslag werd op het filtrum gebracht en met abs. alcohol gewasschen.

Bij een ander deel werd gewone abs. alcohol gevoegd, de gevormde gelei werd op filtrum gebracht, en weer met abs. alcohol gewasschen.

Beide producten werden onder een exsiccator gedroogd.

I. 0.3264 gr. van het eerste product gaven 0.1313 gr. Na 2SO,.

II. 0.3361 gr. van het eerste product gaven 0.1343 gr. Na 2SO,.

III. 0.3095 gr. van het tweede product gaven 0.1090 gr. Na 2SO',.

Gevonden: Berekend voor:

I II III. Wijnsteenzuur natrium-aethyl.

13.05 12.96 11.42. Na 11.52.

Vergelijken we de uitkomsten dezer Nabepalingen onderling, en met de uitkomsten der Na-bepalingen op bldz. 44, verkregen uit producten, door de methode van Prof. M. gewijzigd te volgen, dan blijkt de oorzaak der afwijkende uitkomsten der Na- en K- bepalingen, te liggen in het verschil in omstandigheden, waaronder de water-inwerking plaats vond.