is toegevoegd aan je favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I.

Alle elementen komen in vrijen staat voor.

II.

De meeste bepalingen van het s. draaiingsvermogen van optisch actieve stoffen zijn zóó verricht, dat geen zekerheid bestaat of de uitkomsten eenig vertrouwen verdienen.

III.

De inrichting der chloorcalcium-, zwavelzuur- en natronkalkbuisjes, bij de elementair-analyse in gebruik, kan op eenvoudige wijze veel verbeterd worden.

IV.

Het is af te keuren om de betrekkelijk gemakkelijke omzetting van amylalcohol in een inactief product, bij aanwezigheid van Na of Na ü H, toe te schrijven aan een katalytische werking, die deze laatste lichamen uitoefenen.

V.

De voorstelling van het ontstaan van Sü2 door inwerking van sterk ILS Oj op Cu volgens de vergelijkingen :

Cu + H2S Oï = Cu S O* + H2 H2 -f H,SOt = SO, +2 H,0 is onjuist. (Zie Holleman, Leerboek anorg. Ch. 122, Roscoe's Beknopt Leerboek 102.)