is toegevoegd aan je favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

V an de vergrooting van de reactiesnelheid door verhooging van temperatuur is nog geen goede verklaring gegeven.

VII.

De vorming van Ca Cl2 uit Ca O en H Cl wordt voorafgegaan door een additie van H Cl aan Ca O.

VIII.

De theorie van Le Bel over de „stabiliteit van het s. draaiingsvermogen" moet verworpen worden. (C. R. 1900, 1552.)

IX.

In natrium-aceet azijnzuur aethyl is natrium aan zuurstof gebonden.

X.

De beschouwingen van Thiele over partiëele valenties moeten verworpen worden. (L. A. 306, 87.)

XI.

De redeneering, waarmede Clausius tracht te bewijzen, dat de inwendige arbeid van een lichaam, hij een willekeurige toestandsverandering, volkomen bepaald is door den begin- en eindtoestand, is aan bedenking onderhevig. (Die Mech. Warmetheorie, 3e Aufl., 29-30.)

XII.

Een doctor in de Scheikunde behoort dezelfde bevoegdheid tot het geven van onderwijs in natuurkunde te bezitten, als een doctor in de Wis-en Natuurkunde.