is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 ii. Meting in den damp; verhindering

van de stralingsfout blz. 76—80.

'i 12. Hetconstateeren van oververhitting ook in den zilveren toestel. Invloed

van adhaereerende lucht 80—86.

'i 13. Nader onderzoek der oververhitting in gemeenschap met den Heer H. M. van Dalfsen. I Iet mengsel

aether-chloroform. . , ,, 86—92.

8 14. Resultaat, ten opzichte der methode ., 93—98. 'b 15. De px,-lijn van het mengsel aether-

chloroform 99 — 103.

f> 16. De methode van von Zawidzki.

Proeven in gemeenschap met den

Heer van Dai.kskn ,, 103—109.

if 17. Résumé „ 109—111.

'i 18. Het proces van koken. De vormen

der dynamische methode. Conclusie. ,, 111 —119.

HOOFDSTUK II. De statische methode. blz. 120—190.

A. Theoretische beschouwingen 120—155.

8 1. Voordeelen der statische methode

van theoretisch standpunt ,, 120—121.

g 2. Verschillen door RegNAUI.T tusschen dynamische en statische methode gevonden. De verklaring

van Tammann 121 123.

% 3. De onhoudbaarheid vanTAMMANN's

verklaring ff 124 127.

jt 4. Kenvoudige verklaring der ge vonden

verschillen ,, 128—132.