is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel een natuurwetenschappelijk, toch reeds zoo gering is, er niet nog verder door worden verminderd.

len slotte nog een opmerking. Hij den grooten omvang en de daarmede evenredige verspreidheid, die de literatuur over de hier besproken onderwerpen aanbiedt, is het hoogst waarschijnlijk, dat ik volledigheid van kennismaking niet heb kunnen bereiken, al heb ik er naar gestreefd. Mochten daardoor fouten van welken aard ook zijn ontstaan, dan zal mij zeer verplichten. wie daarbij mijn goeden wil voor de daad zal nemen, nog meer, wie mij zal attent maken op mijn nalatigheid.