is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

De dynamische methode.

(f i. De methode van Lehfeldt.

Door dc meeste experimentatoren, vooral van den nieuweren tijd, wordt aan de indirekte methode der dampspanningsmeting, door Regnaiï.t ') dc dynamische genoemd, de voorkeur gegeven boven de direkte of statische. Inderdaad schijnt zij groote experimenteele voordeden aan te bieden en toen vruchtelooze pogingen van enkele maanden mij van de direkte methode hadden afgeschrikt, wendde ook ik mij tot de dynamische. 1 Iet lag voor de hand dat ik het eerst aan den vorm dacht, haar door I.kiikki.dt -) gegeven en dien v. i). Lees) kort geleden op het Amsterdamsche laboratorium had toegepast, daar reeds bij diens onderzoek gebleken was dat de handige methode van Ramsay & Young voor mengsels niet gebruikt kan worden '). Ik geef een korte beschrijving dier methode: Een cylindervormig kookvat A, door een caoutchouc stop gesloten, bevindt zich in een waterbad van 4 L. inhoud, D. Door de stop gaat een thermometer en de verticaal staande koelhuis, B, van een LlKKKl'schen koeler C, die door middel van drie

') Mém. Ac. Sc. 26 p. 341.

a) Phil. Mag. (5) 46 p. 42.

:') 1. c. p. 79.

4) 1. c. p. 76.