is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

und in der Lösung die gleiche ware, kame dieselbe für die Bestimmung der „Siedepunktserhöhungen" nicht in Betracht. Dass aber bei Lösungen die Siedeverhaltnisse nicht immer die gleichen sind wie beim Lösungsniittel, ergiebt sich schon daraus, dass die Zugabe der Substanz bald zu reichlicherer Dampfentwickelung in kleineren Blasen fiihrt, wodurch einem Stossen und einer Uberhitzung entgegengewirkt werden muss, bald aber die Neigung zum Stossen und also die Bildung grösserer, starker überhitzer Dampfblasen befördert."

En bovendien, de oorzaken voor deze veranderlijke oververhitting zijn ons zoo weinig bekend, dat wij op geenerlei wijze hare gevolgen uit ons resultaat zouden kunnen elimineeren. Het is dus inderdaad noodig de oververhitting tot haar minimum te reduceeren. Waar nu de door BeckmaN'N aangegeven criteria om te zien of dit bereikt is, falen, schijnt het eenig overblijvende te zijn : een vergelijking tusschen damp- en vloeistoftemperatuur. Die weg is inderdaad door kahi.kaim ingeslagen. Maar wat deze hierover publiceert is geheel onvoldoende om de vraag op te lossen, want hoe zeer hij zich ook in zijn geheele werk gehouden heeft aan de plaats uit zijn voorrede, die ik reeds in de inleiding citeerde, juist op dit punt is hij aan zijn goede beginsel ontrouw geworden. Ter beoordeeling van de juistheid zijner methode geeft hij niets anders dan de volgende tabel ]):

') 1. c. p. 157.