is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haaldelijk dampspanningsmetingen, in de vloeistof gedaan, aangegeven als nauwkeurig tot op 0.2 111M. '). Alleen van JACKSON & YöUNG *), van BECKMANN :i), en van KaIII.BAI'.M ') is het mij bekend, dat zij letten op het bedoelde verschil, maar meenen er niet rekening mee te moeten houden. De eerstgenoemden zeker volkomen te recht, daar zij bij atmosferendruk werkten met een thermometer, slechts in halve graden verdeeld, en het verschil dus zeker viel binnen de fout hunner temperatuuraflezing. Ook voor Bkckmann's proeven is groote nauwkeurigheid in de drukaflezing niet vereischt en hij draagt bovendien zorg, dat bij bepalingen die onderling vergeleken worden, de hoogte der drukkende kolom slechts weinig verandert. Daarentegen ben ik geenszins overtuigd door de argumenten, die Kahi.haum geeft om het meten van de temperatuur in de vloeistof ook bij lagere drukken te rechtvaardigen. Hij schrijft 1. c. „Auch bei diesen, wie bei den mit der Wasserluftpumpe angestellten Versuchen tauchte die Thermometerkugel in die Flüssigkeit und gab somit die Temperatur dieser Schicht, nicht aber des Dampfes an; ware die Flüssigkeit vollkommen unbewegt, so würde auch hier der Einfluss des Höhendruckes auf diese Flüssigkeitsschicht, so wie es sich 11111 sehr tiefe Drucke handelt, nicht zu vernachlassigen zijn, betragt doch bei der Pelargonsaure z. B. die Temperaturdifferenz für den letzten m. m. nach unseren Bestimmungen etwa 160; da aber die

') Zie bijv. vox Zawidzki. 1. c. p. 15.

') J. Cu. Soc. 73 p. !)2ó.

") Z. 1'HYSIK. Ch. 4 p. 549.

4) Studiën enz. p. 177.