is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koeler zou hebben moeten passeeren. Werden de verbindingen met zorg uitgevoerd dan ontstond geen merkbaar lek. Het constant blijven van den druk werd bovendien zeer begunstigd door den reeds genoemden windketel, een glazen flesch van 25 L. inhoud, die met een waterluchtpomp en den manometer in verbinding stond. Bovendien kon door een klemkraan lucht worden toegelaten.

Na de aflevering van den toestel bleek reeds bij de eerste proef, dat de opgeschroefde deksel niet beantwoordde aan de verwachting van luchtdicht sluiten cn daar ondanks allerlei pogingen het lekken niet verhinderd kon worden, werd besloten hem maar vast te soldeeren. Daarmede was echter het lekken nog niet voor goed verholpen; het bleek n.1. dat de zilveren hulzen waarin de caoutchouc stoppen bevestigd waren, de zwavel van deze sterk aantastten, zoodat na een gebruik van eenige uren de eerst goed sluitende stoppen bij vernieuwd opzetten bleken te lekken. Verandering van materiaal cn aanwending van kurken niet een of ander overtrek van vernis, gummilak enz., gaf ook geen bevredigend resultaat, totdat een zeer eenvoudig hulpmiddeltje de moeilijkheid oploste. Het zilver werd aan den binnenkant met een zeer dun laagje vernis overtrokken en de stoppen werden niet langer aangetast. Althans niet van ter zijde. Aan den onderkant hadden zij echter ondanks de voorzorg van de zilveren huls door de gebruikte vloeistoffen sterk te lijden. Afgezien van het gevaar voor lekkage, er door veroorzaakt, was dit ook onaangenaam door de verontreiniging van de vloeistof zelve. Alweder hielp een zeer eenvoudig middeltje, dat