is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze — zijn methode, de duur OsTWAl.n aangegeven, door XVai.kkk uitgewerkte methude der mcevoering, deed hem de partieele spanningen afzonderlijk kennen — bij een temp. van 34",8 de volgende getallen :

T\ 1 SKI. VIII.

»—

Gehalte aan Partieele spanning van

('hloorkoolstof. Chloorkoolstof. Benzol.

n, x3 mM. mM.

o. o. o. '454

7,21 9,66 14.5 135,4

18,68 20.54 32,5 125,5

28,00 5 5,71 60,0 105,0

50,19 55,03 91,3 75,6

63.88 65,27 103,1 54,5

77.89 83,01 117,6 31,8 100.00 100,00 169,4 o.

b.\n(rokt merkte het eerst') op, dat de uit deze gegevens geconstrueerde px,-lijn tegelijk een maximum cn een minimum vertoont; want voor:

x, = o. is p = 145,4 x, — 50,19 „ p = 166,9 x, = 77,89 „ p = 149,4 x, = 100.00 „ p = 169.4 een feit, zooals bekend is, in strijd met de conclusies door vax der Waai.s afgeleid uit den door hem gekozen vorm voor de grootheden ax en bx in de toestandsvergelijking van een mengsel -). I11 dezen strijd tusschen theorie en experiment wijzen verschillende omstandig-

') The 1'hase Rulc. Ithaca 1897 p. 119.

') Théorie Moléc. $ 9.

5