is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ervaring op te doen. Daar dit echter zeer tijdroovend was en ook andere proeven mijn aandacht vroegen, combineerde ik mij daartoe met den Heer B. M. v. Dai-FSEN. Wij voerden gezamenlijk de in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk genoemde proeven uit. Het resultaat, voor zoover het op zich zelf van belang is, hebben wij reeds elders in 't kort medegedeeld J), terwijl het ons voorkwam dat een uitvoerige bespreking van al deze proeven beter op hare plaats zou zijn in het verband van dit proefschrift. Wij begonnen met een groote reeks bepalingen voor choroform. Bij alle metingen bleek het, dat de grootte der vlam invloed had op de kooktemperatuur. Als staaltje geef ik de volgende aanteekeningen uit ons journaal. De temperatuur is aan gegeven in °C. van den BECKMANN'schen thermometer.

Tabel XIV.

Begintemperatuur 3-075

De vlam hooger; na eenige minuten plotseling kleine ontploffing, waarbij de

temp. rijst tot 3.4 a 3.5

Daarna geweldig koken en temp. dalende

tot 3-02

Na 2 minuten stijging tot 3.04

De vlam lager. Daling tot 3-OI5

Weer verhoogd 3.028

De (lichtende) vlam in een niet lichtende

veranderd 3<02^

Gedurende geruimen tijd temp. schommelende tusschen 3-°2 ^ 3-°4

') Vkksi.. Kon. Ak. van '29 Juni 1901. p. 167.