is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de geldigheid van den Gai.itzinf.-Rkkthki.ot schen regel onder gewone omstandigheden. Maar terwijl andere gevolgen van dien regel door de ervaring bevestigd worden J) zijn er twee paren die met de hier bedoelde regels in strijd schijnen, lletcene daarvan is accton en chloroform met een minimum van druk 2). Dat nu accton, naar de oppervlaktespanning te oordcelen, geassocieerd is x), doet, zooals wij zagen, niets ter zake, van des te meer gewicht echter is het, dat beide stoffen in tegenwoordigheid van kaliloogeen additicprodukt kunnen vormen. Want het schijnt dan niet uitgesloten, dat ook zonder dit bijmengsel een inwerking, zij het ook in zeer geringen graad, bestaat. In elk geval, het feit dat deze beide stoffen blijkbaar zekere chemische verwantschap hebben, maakt de afwijking hier minder sprekend en minder bewijzend. Hij het andere voorbeeld: aether en chloroform schijnt echter elke chemische inwerking onmogelijk *). Hier daarentegen

') Z. Physik. Ch. 36 |>. 53.

») Haywood (J. Phys. Chem. 3 p.323), Thayer (J. Phys. Chem. 3 p. 39), v. Zawidzki (Z. Physik. Ch. 35 p. 47).

3) ramsay & Shields 1. c. p. 470. Andere criteria zijn,althars voor hoogere temperaturen daarmede niet geheel in overeenstemming. Zie van der Waals: Continuitat 2e druk p. 146, 159, 172 en Guye: Arch. de Genève (3) 31 p. 465.

1) De toepassing der formules krijgt voor deze stoffen nog meer zekerheid omdat beide ook niet geassocieerd zijn. De dampdichtheid van chlorofom is naar DUMAS 4,199 (Ann. de Chim. et de 1'hys. (2) 56 p. 117) naar Herwig 4,185—4,191. (Pogg. 137 p. 37). De eerste geeft als theoretische dampdichtheid 4,113, de tweede 4,138. Bovendien volgt volgens Herwig (1. c. p. 40) chloroform-damp de wet van Boyle. In vloeistofvorm is chloroform niet geassocieerd. Zie Ramsay & Aston 1. c., Guye 1. c. p. 465 en van der Waals 1. c. De dampdichtheid van aether is volgens Herwig 2,549 (Pogg. 137 p. 597) theoretisch 2,562 en de damp volgt de wet van Boyle (1. c. 596). Als vloeistof heeft aether enkelvoudige moleculen. Zie : Ramsay & Shielus (1. c. p. 405), Guye (1. c. p. 41, 171, 463 en 471) en van der Waals (1. c. p. 140, 158 en 172).