is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog duidelijker komt dit uit in de cijfers voor zuivere aether:

Tahki. XVIII.

ie reeks. 2e reeks. 3e reeks.

]), p2 Ts p:t T, 1 Ai -^2

705,12 2,00 700,95 2,01 2,00 4,17

709,36 2,12 704,16 2,12 704,79 2,13 2.12 5.20 — 0,63

718,10 2.4S 714,96 2.50 715,56 2.50 2,50 3,14 0,60

Want hier zijn de cijfers in de 3e reeks hooger dan in de 2c reeks en het is volmaakt uitgesloten, dat dit aan distillatie zou kunnen toegeschreven worden. Trouwens hetzelfde is liet geval bij de reeds medegedeelde cijfers voor x = 0.050 (laatste horizontale rij) en x = 0.080 (2e rij); dat bij de andere mengsels die omkeering van teeken niet voor den dag komt, ligt natuurlijk daaraan, dat daar de distillatie altijd in vrij sterke mate aanwezig is en zich over den invloed der oververhitting superponeert.

Wij moeten dus tot de conclusie komen, niet alleen dat oververhitting aanwezig is, maar tevens, dat zij zoo regelloos is, of liever in die mate van ons onbekende omstandigheden afhangt, dat haar invloed onmogelijk geëlimineerd kan worden.

Onder die omstandigheden kan het natuurlijk geen zin hebben, nog uitvoerige cijfers over de waarnemingen mee te deelen. Daardoor zou slechts de schijn van een zeker niet bereikte nauwkeurigheid gewekt worden. Ik geef dan ook slechts de reeds vroeger door ons als gemiddelden gepubliceerde waarden. \\ ij hebben daarbij