is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 15- De pXy-lijn van het mengsel aether-chloroform.

Ondanks de zeer ongunstige conclusie omtient dc nauwkeurig heidder meegedeelde waarnemingen, waartoe wij moesten komen, schijnt het ons mogelijk de viaag

te beantwoorden, tot wier oplossing wij juist dat mengsel

onderzochten. Want wij vonden de volgende gegevens om de pXi-lijn te construeeren :

T \ li K i. XX.

T (ïehalte aan aethcr. Druk in mM. kwik.

I = ,-3 x,

o. 276')

O.O5O 276

O.OSO 276

0,203 282

0.2y5 294

0,500 355

0.588 412

0,695 500

0,898 657

0.955 69 7

1. 73i 2)

Reeds zonder dat men deze cijfers in lijn brengt, maar nog meer uit dc kromme, volgens die gegevens geconstrueerd, (zie fig. 6). blijkt, dat hier een lijn bestaat, die met den gegeven regel in strijd is. Dit karakter der lijn

') Voor chloroform vindt von Z awiuxki bij 35", 17 : '293.1 mM. (I. c. p. 20). Onze waarnemingen geven bij die temperatuur 25)5 niM. Rkünaui.t geeft voor 35": 303.49 mM. (Mém. 26 p. 415), maar zijn chloroform was niet geheel zuiver (1. c. p. 410).

"■) Voor aethcr vinden Ramsay & young bij 30" : 647.92, Hatki.li : 048.21 en Regnavi.t: 634.80. 111M. (Winkelmann 's Handbuch der 1'hysik. II5 p. 789). Onze waarnemingen geven bij die temperatuur 049 mM.